Od graczy dla graczy...

Na serwerze jest aktualnie 0 graczy online.

Wejdź na serwer przez IP mc.naszemc.pl

Regulamin Freebuild

Regulamin trybu Freebuild.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz dostępu do serwera Legendymc.pl
1.2 Adresem internetowym "Legendymc" jest Legendymc.pl
1.3 Adres połączenia z serwerem "Legendymc" jest Legendymc.pl
1.4 Rejestrując się na serwerze użytkownik wyraża zgodę na publikowanie i gromadzenie rozpowszechnianych przez siebie treści.
1.5 Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich budowli na działce serwerowej przez właściciela serwera.
1.6 Każdy przedmiot, działka lub konto należą do administratora serwera "Legendymc".
1.7 Główną stroną informacyjną serwera jest www.Legendymc.pl i tylko tam będą zamieszczane informacje na temat zmian w działaniu serwera (zmiana regulaminu, dodanie trybów itp)
1.8 W przypadku pkt reg. 12.16 gdy administrator złamie regulamin w kilku sytuacjach (kradzież, niszczenie, zabijanie etc.) to za każde przewinienie właściciel ma prawo karać osobno.
1.9 Kary sumują się.
1.10 Maksymalny czas kary może wynosić 30 dni, powyżej tego czasu konto jest blokowane na stałe. Działa to również w przypadku pkt. reg. 1.9

II. DEFINICJE
2.1 Legendymc-  serwer gry o nazwie „Minecraft”.
2.2 Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną.
2.3 Usługodawca (administrator) -  właściciel serwisu zarządzający i prowadzący serwer o nazwie "Legendymc".
2.4 Gracz (usługobiorca, użytkownik) - Każda osoba, która zarejestrowała lub korzystała z serwera w jakikolwiek sposób.
2.5 Konto - Struktura informatyczna stworzona na wniosek użytkownika podczas rejestracji.
2.6 Nick - Widzialny dla wszystkich identyfikator gracza.
2.7 Forum - Struktura informatyczna służąca do kontaktu/informacji między graczem a administratorem serwera lub między graczami.
2.8 Automatyczny System Monitorowania Czatu - System, który pomaga Moderatorom w pełnieniu ich funkcji. System nadaje automatyczne
wyciszenia za łamanie regulaminu.
2.9 Czat serwerowy - Jest to czat na którym piszą wszyscy gracze.


III. REJESTRACJA NA SERWERZE
3.1 Rejestracja na serwerze jest bezpłatna.
3.2 Rejestracja na serwerze  spowoduje stworzenie konta na warunkach zawartych w niniejszym regulaminie i oznacza, że
użytkownik zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował ją w całości.
3.3 Rejestracja na serwerze jest jednoznaczna z zawarciem "umowy" między administratorem a graczem na warunkach określonych w
regulaminie.
3.4 Gracz odpowiada za utworzenie mocnego hasła oraz trzymanie go w tajemnicy. Administracja nie odpowiada za kradzieże kont oraz
nie odpowiada za późniejsze wykorzystywanie danych.
3.5 Rejestrując się gracz oświadcza, że wprowadzone przez niego dane (logi, hasło, nick):
3.5.1 Nie naruszają praw osób trzecich.
3.5.2 Nie naruszają obowiązującego prawa.
3.6 Elementami konta, które można wymieniać są tylko i wyłącznie przedmioty na serwerze. Konto jak i wszystkie jego elementy
pozostają własnością administratora "naszemc" na warunkach określonych w regulaminie.
3.7 Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować ograniczeniem uprawnień do korzystania z serwera "naszemc". W przypadku
utraty konta po złamaniu regulaminu użytkownik nie ma prawa ubiegać się o zwrot jakiejkolwiek kupionej usługi na serwerze.
3.8 Konta nieaktywne dłużej niż 180 dni będą bezpowrotnie usuwane wraz z każdym elementem przypisanym do tego konta.

IV. USŁUGI PREMIUM
4.1 W celu wykupienia jakiejkolwiek usługi premium należy udać się na adres strony www serwera.
4.2 Każda usługa premium jest wykonywana przez firmę "Host Universe LTD".
4.3 Administrator  nie odpowiada za błędy spowodowane przez w.w firmę (reg.4.2) oraz błędy/przerwy w działaniu banków oraz
usługi PaySafeCard.
4.4 Udostępnienie użytkownikowi zakupu z usług premium jest wykonywane natychmiastowo po otrzymaniu zapłaty za tę usługę.
4.5 Administrator nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy za źle dokonaną płatność lub pomyłkę przy zakupie danej usługi premium.

V. ŚWIADCZENIE USŁUG. REZYGNACJA Z USŁUG
5.1 Korzystanie z serwera w podstawowym zakresie jest bezpłatne.
5.2 Administrator dołoży wszelkich starań aby serwer oraz strona www działały poprawnie.
5.3 Zabronione są działania graczy mające na celu destabilizację serwera oraz strony www. W przypadku destabilizacji wymienionych
usług
administrator ma prawo zgłosić sprawę organom do tego powołanym.
5.4 Nad przestrzeganiem regulaminu czuwają osoby powołane przez właściciela serwera - Moderator Czaru, helper, Moderator oraz admin.
5.6 W przypadku wykrycia błędu w działaniu serwisów (serwer, strona www) gracz ma obowiązek poinformowania administratora w
wiadomości prywatnej, na forum lub mailu bez przekazywania tej wiedzy innym użytkownikom.
5.7 Administrator ma prawo do wyłączenia usługi na czas nieokreślony bez ponoszenia konsekwencji i zwrotu pieniędzy za usługi
premium.
5.8 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
5.8.1 Szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez gracza gry.
5.8.2 Błędy nie spowodowane celowym działaniem administratora.
5.8.3 Korzystanie z Gry przez gracza niezgodnie z postanowieniami Regulaminu
5.8.4 Treści informacji zamieszczanych na serwerze (oraz forum) przez innych graczy.
5.8.5 Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu nienależącą do administratora serwera.
5.9 Administrator wykonuje okresowo kopie zapasowe całego serwera.
5.10 W przypadku krytycznych awarii administrator ma prawo odtworzyć ostatnią kopię, która została wykonana.
5.11 Użytkownik ma świadomość, że serwer  jest stale rozwijany i mogą występować czasowe lub trwałe błędy w działaniu
serwera.
5.12 W przypadku zakończenia działalności serwera administrator ma obowiązek zablokować wszelkie płatności premium oraz poinformować
z miesięcznym wyprzedzeniem graczy o tym.
5.13 Administrator ma prawo do odebrania wszystkich rzeczy zdobytych w sposób nielegalny oraz usunięcie działki w przypadku
zablokowania konta na stałe.
5.14 Administrator ma prawo do zablokowania serwera na czas konserwacji.
5.15 Codziennie są wykonywane kopie zapasowe według harmonogramu:
5.15.1 4:10 - wykonywanie kopii zapasowej, czas trwania od 1 do 5 minut.

VI. UMIESZCZANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW TREŚCI
6.1 Umieszczając jakiekolwiek treści (zdjęcia, mapy do konkursów etc.) użytkownik oświadcza, że jest ich autorem.
6.2 Autorzy nadesłanych treści wyrażają zgodę na ich przetwarzanie.
6.3 Administrator ma prawo do usunięcia treści bez podania przyczyny.

VII. KONTAKT, ZGŁASZANIE BŁĘDÓW ORAZ NARUSZENIA REGULAMINU
7.1 Wszelkie reklamacje, błędy mogą być zgłaszane droga mailową lub poprzez forum.
7.2 W treści zgłoszenia użytkownik powinien zamieścić:
7.2.1 Datę i godzinę incydentu.
7.2.2 Swój nick oraz nick zgłaszanego.
7.2.3 Pełny nie edytowany zrzut ekranu.
7.3 Administrator ma 7 dni na rozpatrzenie zgłoszeń.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1 Administrator ma prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 3 dni od publikacji informacji o zmianach.
8.2 Gracz ma obowiązek sprawdzać czy regulamin uległ zmianie, taka informacja pojawi się na stronie www serwera.
8.3 Logując się na serwer gracz akceptuje regulamin, nawet jeżeli go nie czytał i nie zna jego treści.


TARYFIKATOR KAR

KRADZIEŻE
9.1 Kradzież konta - Konto złodzieja oraz skradzionego zostają zablokowane na stałe.
9.2 Konto skradzione może zostać odzyskane gdy:
9.2.1 Właściciel dowiedzie, że konto należy do niego.
9.2.2 Sam odzyska dane logowania.
9.3 Konto skradzione nie zostanie odblokowane gdy:
9.3.1 Konto zostało skradzione w wyniku nieudanej transakcji (handel kontem)
9.4 Administracja nie zwraca skradzionych kont, przedmiotów z działki czy poprzez śmierć postaci.
9.5 Administracja nie bierze odpowiedzialności za transakcję, umowy między graczami.

NIELEGALNY HANDEL
Kara będzie obowiązywała również za złożenie oferty oraz za wszystko wymienione w punktach niżej.

Blokada konta 3-7 dni:
10.1 Handel kodami
10.2 Handel przedmiotami za prawdziwe pieniądze.
10.3 Nadmierna prośba o rangę (spam).
10.4 Nadużycie zaufania graczy w celu kradzieży lub zniszczenia działki.
10.5 Tworzenie celowych pułapek na działce.
10.6 Niszczenie ramek innych graczy za pomocną łódek.


Blokada konta 14-30 dni:
11.1 Oferta zakupu konta lub odpowiedź na ofertę innego Gracza.
11.2 Wspomaganie programami, które ułatwiają grę.
11.3 Treści nawiązujące do pornografii.
11.4 Nawoływanie do nienawiści ze względu na rasę, płeć, przekonania itp., propagowanie faszyzmu i innych ideologii totalitarnych
we wszystkich elementach gry.
11.5 Wulgaryzmy, zamieszczanie treści faszystowskich, nazistowskich i nawiązujących do innych ideologii totalitarnych oraz obrażanie
Graczy we wszystkich elementach gry.
11.6 Fałszywe zgłoszenie na forum.
11.7 Obraza Administracji lub Moderatorów.
11.8 Prowokowanie Administracji lub Moderatorów.
11.9 Publikowanie jakiejkolwiek korespondencji z Administracją we wszystkich elementach Gry.
11.10 Proszenie Gracza o podanie jakichkolwiek danych związanych z logowaniem do konta (hasło, email).
11.11 Wulgarne lub obraźliwe budowle na działce - Skasowanie całej działki.
11.12 Faworyzacja graczy przez administracje.
11.13 Groźby w kierunku administracji.
11.14 Nadużycie zaufania administratora w celu uzyskania korzyści na serwerze.
11.15 Niszczenie spawnu.
11.16 Branie udziału w oszustwie.
12.17 Wykorzystywanie rangi administracyjnej w celach szkodliwych.

Blokada konta na stałe:
12.1 Wspomaganie programami (reg. 3.2) mimo pierwszego bana.
12.2 Oferty dotyczące cybersexu, nakłanianie do wysyłania roznegliżowanych zdjęć, w przypadku osób nie godzących się na to.
12.3 Reklamowanie innych serwerów.
12.4 Podawanie prywatnych danych do kontaktu z administracją serwera. Do kontaktu z administracją
używamy forum, panelu kontaktowego lub prywatnej wiadomości na legendymc.pl.
12.5 Zmiana użytkownika konta.
12.6 Podszywanie się pod aktualne i byłe osoby funkcyjne.
12.7 Rozpowszechnianie informacji w jaki sposób wykorzystywać błędy w grze oraz używanie ich zamiast zgłoszenia do Administracji.
12.8 Posiadanie wielu kont. Wszystkie działki pozostałych kont będą skasowane.
12.9 Korzystanie z dodatkowego konta gdy poprzednie posiada blokadę lub wyciszenie na czacie.
12.10 Korzystanie z konta, które posiada wulgarną nazwę użytkownika, reklamę lub nazwę innej usługi.
12.11 Korzystanie z konta, które posiada wulgarny lub obraźliwy wygląd postaci.
12.12 Wyłudzenie płatności premium/wykorzystanie błędu.


CZAT:
13.1 W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach Moderator Czatu ma prawo nadać wyciszenie za zachowanie nieujęte w Taryfikatorze
Kar.
13.2 Moderator zamiast nadać wyciszenie może przypomnieć Graczowi o zasadach panujących na czacie.
13.3 Moderator może nakładać wyciszenia na podstawie screenów od Graczy jeżeli screeny są nie edytowane i wysłane na forum (linkiem),
oraz wyciszać jeżeli dowód jest nie starszy niż 24h.
13.4 Moderator Czatu może karać za wykroczenia popełniane na czacie ogólnym jak również na swoim czacie prywatnym.
13.5 Od decyzji Moderatora można odwołać się na forum. Rozpatrywane są tylko poważne i udokumentowane przypadki.
13.6 W przypadku recydywy kary mogą zostać wydłużone wedle uznania Moderatora.
13.7 Moderator jest zwykłym graczem. Może normalnie grać, może nie zauważyć wiadomości od Gracza, nie ma obowiązku rozpatrywania
zgłoszeń całodobowo.
13.8 Gracz może otrzymać wyciszenie na czacie na max. 72h - w przypadku ponownej recydywy moderator może zbanować gracza na 10 dni.
13.9 Kary za przewinienia sumują się (max 72h wyciszenia -reg. 5.8).
13.10 Moderator każde wyciszenie jest zobowiązany dokumentować i wysłać dowód w odpowiednim temacie na forum.

Blokada czatu do godziny:
14.1 żebranie o itemy/walute.
14.2 Ogłoszenia „matrymonialne”.
14.3 zaśmiecanie czatu kilkoma wypowiedziami pod rząd (spam).
14.4 Kłótnie - branie udział w kłótniach - wyciszenie dla każdego uczestnika.

Blokada czatu do 3 godzin:
15.1 Obrażanie graczy.
15.2 pisanie całych zdań wielkimi literami lub „falą”, „rozciąganie” czatu.
15.3 inne zachowania, powszechnie uważane za spamowanie lub floodowanie.
15.4 Omijanie automute, cenzurowanie przekleństw, przekręcanie przekleństw.

Blokada czatu do od 3 do 12 godzin:
16.1 Prowokowanie/podpuszczanie Graczy pod automute/łamanie regulaminów.
16.2 Kopiowanie i wklejanie wiadomości prywatnej/poczty/treści otrzymanego przypomnienia na czacie ogólnym.
16.3 Obrażanie  rodziny gracza na czacie ogólnym.
16.4 Pomawianie o łamanie Regulaminu - Jeżeli masz dowód to niezwłocznie zgłoś sprawę do administratora.
16.5 Użycie wyrażeń/skrótów powszechnie uważane za obraźliwe, które nie jest skierowane personalnie.
16.6 Cenzurowanie wulgaryzmów.

Blokada czatu od 12 do 72 godzin:
17.1 Groźby karalne (w świecie realnym).
17.2 Wysyłanie linków do stron wyłudzających hasła, stron pornograficznych etc.
17.3 Prowokowanie/podpuszczanie administracji pod automute/łamanie regulaminów.
17.4 Obrażanie administracji.